Aanvraag coffeeshop Tennesseedreef 13G

Op donderdag 24 januari 2019 zijn er door de Gemeente Utrecht pamfletten rond verspreid. Het gaat in deze om een Aanvraag coffeeshop Tennesseedreef 13G. Op zaterdag 26 januari is er een artikel verschenen in het AD omtrent deze aanvraag. Op DUIC, de Utrechtse Internetkrant, is 24 januari 2016 ook een artikel geplaatst omtrent deze aanvraag. Hieronder kunt u alle berichten downloaden en afdrukken, ook artikelen na 26 januari 2019.

Tot het bestuur van de VVE OverdenVecht hebben zich diverse verontruste eigenaren gemeld met klachten over de overlast en angsten. Het gaat vooral om de situaties van het afgelopen jaar. Er zijn diverse invallen geweest door overheidsinstellingen en zelfs begin dit jaar vond er een schietpartij plaats op ons industrieterrein.

Het bestuur heeft onder andere om deze redenen een extra ingelaste bestuursvergadering georganiseerd waarbij er diverse acties naar voren zijn gekomen ter preventie van onze eigendommen en werksfeer. Nu de recente gebeurtenissen nog dichterbij komen heeft het bestuur wederom een bestuursvergadering gehouden op zaterdag 26 januari 2019. Naar aanleiding van deze vergadering heeft het bestuur per email alle eigenaren hiervan op de hoogte gesteld.

Voorts zal het bestuur aanwezig zijn op de informatieavond op 4 februari 2019. Het bestuur houdt u middels de website op de hoogte van het verloop.

Het bestuur nodigt u allen met klem uit om op de ALV, die gepland staat op 27 maart 2019 om 16.00uur, aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dat kunt u het machtigingsformulier downloaden, invullen en retour mailen naar [email protected]. Of u kiest voor het Uploaden van het bestand. Het is belangrijk dat u aanwezig bent. Het gaat per slot van rekening over de toekomst van ons bedrijventerrein.

Hierna volgt de tekst, welke naar alle eigenaren per email is verzonden en de mogelijkheid om de artikelen te downloaden.

Email aan Eigenaren van 26 januari 2019:

Geachte eigenaren,

Op zaterdag 26 januari 2019 heeft het bestuur een extra vergadering belegd naar aanleiding van de verspreidde informatie omtrent de coffeeshop op ons VVE Terrein (Tennesseedreef 13-G).

Wij hebben de eigenaar van het betreffende pand telefonisch gesproken en hij heeft aangegeven dat er op 4 februari a.s. een informatieavond door de Gemeente Utrecht wordt belegd (zie bijlage). Wel heeft hij aangegeven dat de coffeeshop van 10.00 - 22.00 open zal zijn en dat hij 10 parkeerplaatsen van de heer Cevat heeft gehuurd.

Het bestuur zal de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement en het Modelreglement beschermen.

Nadat er begin dit jaar charges zijn uitgevoerd op het gehele industrieterrein heeft het bestuur al voor de mogelijke vestiging van de coffeeshop besloten om extra maatregelen te nemen omtrent het beveiligen van het VVE-terrein middels inzinkbare aanrijdpalen, extra verlichting en camera's. De ALV was al uitgeschreven op 27-03-2019 (zie website). Dit omdat er klachten zijn binnengekomen van eigenaren en huurders van de panden over overlast en drugsgebruik op ons eigen terrein. Het is van groot belang dat alle eigenaren aanwezig zijn op de reeds uitgeschreven ALV.

Heeft u met betrekking tot deze materie nog aanvullende informatie, dan kunt u ons altijd mailen.

Met vriendelijke groet

Namens het Bestuur van de VVE Over den Vecht

Pers

25 januari 2019

Bijlagen