VVE Beheer

Het VvE beheer is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Hieronder treft u een specificatie voor de standaard en tevens de aanvullende beheerwerkzaamheden aan.

Standaard VvE-beheerwerkzaamheden:

  • Jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)
  • Opstellen jaarstukken, exploitatiebegroting en advies maandelijkse bijdragen
  • Toezenden van de concept afrekening aan de kascommissie en schriftelijke beantwoording van vragen
  • Organisatie jaarlijkse ledenvergadering, opmaken en verzending agenda met bijlagen
  • Aanwezigheid op algemene ledenvergadering van een accountmanager, die ook notuleert en indien de onderhoudsagenda dit verlangt, een technisch manager
  • Opmaken, uitwerken en verzenden van de notulen incl. actiepunten, afstemmen met voorzitter
  • Verzekeringen afsluiten
  • Bewaking van de in de splitsingsakte voorgeschreven verzekeringen.