VVE

Indien u een appartement heeft gekocht dat deel uitmaakt van een in appartementsrechten gesplitst gebouw hebt u naast het exclusieve gebruiksrecht van het appartement de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u van rechtswege (Burgerlijk Wetboek) automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren. De wettelijke bepalingen die aan het functioneren van een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden gesteld zijn voor het overgrote deel terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek 5.

Vanaf 1 mei 2008 is elke VvE verplicht een reservefonds aan te houden. In de praktijk betekent dit dat alle inactieve VvE's actief gemaakt moeten worden en geld moet storten in een reservefonds.

De verplichting van het reservefonds is bedoeld om te anticiperen op het uit te voeren (groot)onderhoud in de toekomst.