Jaarvergadering ALV 2019

Beste eigenaren,

Het verslag van de ingelaste ALV van 13 november jl. staat op de website.

Namens het Bestuur wensen wij u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat VvE Over den Vecht

9 september 2019

Bijlagen