Jaarvergadering 2022

Nieuwe uitnodiging:

Geachte eigenaren,

Donderdag 23 juni 2022 bleek dat het quorum te laag om de Algemene Ledenvergadering door te laten gaan. Om die reden zou er binnen drie weken een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden. Aangezien dan de vakantieperiode voor velen van ons is gestart, is er middels een bijzonder besluit van de aanwezige leden besloten dat de nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering wordt vastgelegd op donderdag 1 september om 15.00 uur. De locatie blijft ongewijzigd.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan zouden wij dat graag uiterlijk woensdag 31 augustus 2022 per mail vernemen. Wij verzoeken u dan om een andere eigenaar en/of het Bestuur te machtigen (volmacht formulier staat op de website) i.v.m. de rechtsgeldigheid van de vergadering en stemming.

Bianca van Oosterom

Secretariaat VvE Over den Vecht

1e uitnodiging:

Namens het Bestuur nodig ik u uit op de Algemene Ledenvergadering van de VvE Over den Vecht. Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 juni 2022 om 15.00 uur. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan zouden wij dat graag uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 per mail vernemen. Wij verzoeken u dan om een andere eigenaar en/of het Bestuur te machtigen (volmacht formulier staat op de website) i.v.m. de rechtsgeldigheid van de vergadering en stemming.

Met vriendelijke groet,

Bianca van Oosterom

Secretariaat VvE Over den Vecht

2 juni 2022

Bijlagen