Leden informatie

Appartement kopen en VVE

Als u een appartement koopt bent u samen met de boven- en benedenburen verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Dit gebeurt via de Vereniging van Eigenaars (VVE). Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de VVE.

VVE Onderhoudsmeter

Rechten en plichten als eigenaar appartement

Uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

De splitsingsakte

 • Het splitsingsreglement.
  Voordat u een appartement koopt, kunt u de splitsingsakte en het splitsingsreglement inzien. Dit kan bij de verkoper of bij het Kadaster.
 • Gezamenlijk onderhoud Vereniging van Eigenaars De leden van de VVE zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Onderdelen voor gezamenlijk onderhoud zijn bijvoorbeeld:
  • de gevel;
  • het dak;
  • de cv-installatie;
  • trappen;
  • gangen;
  • liften.

Gemeente kan VVE verplichten tot onderhoud. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VVE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VVE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

VVE Onderhoudsmeter

Elke VvE moet een onderhoudsfonds hebben voor groot onderhoud. De leden van de VVE moeten er samen voor zorgen dat er genoeg geld in het onderhoudsfonds zit. Via de VVE Onderhoudsmeter krijgt u een indruk van welk bedrag jaarlijks nodig is. En hoe groot het onderhoudsfonds kan zijn. Als VVE kunt u het beste een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen en daarnaar handelen.

Vergadering Vereniging van Eigenaars

De VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Alle eigenaren van een appartement zitten in de VvE. VvE's moeten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Actieve VVE of slapende VVE

Een actieve VVE vergadert minimaal 1 keer per jaar. Alle leden maken maandelijks of jaarlijks geld over aan de VVE en er is een reservefonds voor onderhoud.

Soms is een VVE slapend. Een slapende VVE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. U kunt informeren hoe een VVE functioneert. Ook kunt u informeren of de VVE voldoende geld reserveert voor onderhoud.

Slapende VVE actief maken

Met de VVE Meter van Stichting VVE Belang kunt u nagaan of een VVE slapend is. Ook kunt u actie ondernemen om de VVE weer actief te krijgen.